אני אוהב לשאול את אימא "למה?
מאתיים פעם בשעה
ולבקש ששוב היא תקריא לי
את הסיפור שהרגע היא קראה

אני אוהב לבקש ממנה תמיד
בדיוק את מה שהיא לוקחת
ואם אפשר עוד משהו טעים
אחרי שהיא פינתה לי את הצלחת

אני אוהב לפרק את הפאזל
שנחבר שוב ביחד את החלקים
ואוהב לבקש ממנה רשות
אחרי שכבר שאלתי ואבא לא הסכים

אני אוהב כשהיא לוקחת אותי בדרך הארוכה
כשאנחנו הולכים ביחד לחנות
כי אני אוהב לגלות בכל פעם מחדש
איך תמיד תמיד יש לאימא שלי סבלנות