עכשיו אני אח גדול
וזה תפקיד חשוב מאוד
אני צריך ללמד את עופר הכל
איך לשבת ואיך לעמוד

איך להתגלש במגלשה הצהובה
ואיך לבעוט בכדור הכחול
איך לרוץ ככה סתם בלי סיבה
איך ללכת ואולי גם איך לזחול

איך תמיד מקבלים
את כל מה שרוצים
ואיך לוותר לפעמים
שגם אחרים יהיו מרוצים

ככה אני אלמד אותו המון דברים חשובים
אבל אני רק מקווה שכל הגדולים
יבינו ולא יהיו עצובים
שאני אתייחס אליהם פחות, ממה שהם היו רגילים