זה לא שאני מפחד מהחושך
פשוט עוד לא החלטתי אם עדיף אור כבוי או דולק
ועד שאגיע למסקנה סופית
אני שמח שמדי פעם אבא בא ובודק